Інформаційні системи в менеджменті

навчальний
Текущее время: 23-01, 05:17

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 63.Розвитку експертних систем.(ЕС)
СообщениеДобавлено: 06-10, 02:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 05-10, 16:59
Сообщения: 7
63.Розвитку експертних систем.(ЕС)
Технологія їхньої розробки ЕС, містить у собі шість етапів (мал.5): етапи ідентифікації, концептуалізації, формалізації, виконання, тестування, досвідченої експлуатації. Розглянемо більш докладно послідовності дій, які необхідно виконати на кожнім з етапів.

Етапи розробки ЕС
• Етап ідентифікації проблем - визначаються завдання, які підлягають вирішенню, виявляються цілі розробки, визначаються експерти і типи користувачів.
• Етап витягання знань - проводиться змістовний аналіз проблемної області, виявляються поняття і їх взаємозв'язки, визначаються методи розв'язання задач.
• Етап структуризації знань - обираються ІС і визначаються способи подання всіх видів знань, формалізуются основні поняття, визначаються способи інтерпретації знань, моделюється робота системи, оцінюється адекватність цілям системи зафіксованих понять, методів рішень, засобів представлення й маніпулювання знаннями.
• Етап формалізації - здійснюється наповнення експертом бази знань. У зв'язку з тим, що основою ЕС є знання, даний етап є найбільш важливим і найбільш трудомістким етапом розробки ЕС. Процес придбання знань поділяють на вилучення знань з експерта, організацію знань, що забезпечує ефективну роботу системи, і представлення знань у вигляді, зрозумілому ЕС. Процес придбання знань здійснюється інженером зі знань на основі аналізу діяльності експерта з вирішення реальних завдань.
• Реалізація ЕС - відбувається створення одного або декількох прототипів ЕС котрі вирішують поставлені задачі.
• Етап тестування - проводиться оцінка обраного способу представлення знань в ЕС в цілому.

Проблеми, які під час створення ЕС. Перспективи розробки.
З 1970-х років ЕС стали головним напрямом у сфері штучного інтелекту. За умов їх розробці застосовуються методи ІІ, розроблені раніше: методи уявлення знань, логічного висновку, евристичного пошуку, розпізнавання пропозицій природному мовою й ін. Можна стверджувати, що став саме ЕС дали дуже великі комерційний ефект від участі застосування таких потужних методів. У цьому вся - їх особлива роль. Каталог ЕС і інструментальних програмних засобів їхнього розробки, опублікована США 1987 року, містить понад 1000 систем (зараз вже значно більше). У розвинутих інших країнах сотні фірм займаються їх розробкою та впровадженням. Є й вітчизняні розробки ЕС, у цьому числі - знайшов промислове застосування. Але вже на на початкових етапах було виявлено серйозні принципові труднощі, що перешкоджають дедалі ширшому поширенню ЕС і серйозно які вповільнюють і що ускладнюють їх розробку. Вони цілком природничих і випливають з самих принципів розробки ЕС. Перша труднощі виникає у зв'язки України із постановкою завдань. Більшість замовників, плануючи розробку ЕС, у результаті недостатньою компетентності у питаннях застосування методів ІІ, схильна значно перебільшувати очікувані можливості системи. Замовник хоче побачити у ній самостійно мислячого експерта в досліджуваній галузі, здатного вирішувати широке коло завдань. Звідси й типові початкові постановки завдання створенню ЕС: “Розробити ЕС з обробки зображення”; “Створити медичні ЕС лікування захворювань опорно-рухового апарату у дітей”. Проте, як зазначалось, потужність евристичних методів рішення завдань зі збільшенням спільності їх постановки різко зменшується. Тому найдоцільніше (особливо в спробі створення ЕС у сфері, для якої в розробників ще немає досвіду створення таких систем) обмежитися спершу дуже складної доступній для огляду завданням в аналізованої області, на вирішення якого немає простого алгоритмічного способу (тобто не є очевидним, як написати програму на вирішення цієї завдання, не використовуючи методи обробки знань). З іншого боку, важливо, аби існувала що склалася методика вирішення цього завдання “вручну” чи якими- або розрахунковими методами. Для успішної розробки ЕС необхідні як чітка і конкретна постановка завдань, а й розробка докладного (хоча б словесного) описи “ручного” (чи розрахункового) методу її вирішення. Якщо це зробити важко, подальша робота з побудови ЕС втрачає сенс. Друга і полягала основна труднощі - проблема придбання (засвоєння) знань. Проблема виникає при “передачі” знань, які мають експерти- люди, ЕС. Зрозуміло у тому, щоб “навчити” їм комп'ютерну систему, передусім потрібно сформулювати, систематизувати і формалізувати ці знання “на папері”. Це може бути парадоксальним, та більшість експертів (крім, то, можливо, математиків), успішно використовуючи в повсякденну діяльність великі знання, відчувають великі труднощі під час спроби сформулювати навіть уявити в системному вигляді хоча б основну частину цих знань: ієрархію використовуваних понять, евристики, алгоритми, зв'язок між ними. Виявляється, що з як і формалізації знань необхідний певний систематичний стиль мислення, ближчий математикам і програмістам, ніж, наприклад, юристам і медикам. З іншого боку, необхідні, з одного боку, знання з математичної логіки й методів уявлення знань, з іншого - знання можливості ЕОМ, з програмного забезпечення, зокрема, мов і культур систем програмування. Отже, з'ясовується, що з розробки ЕС необхідна участь у ній особливий фахівців, які мають зазначеної сукупністю знань і виконують функції “посередників” між експертами в предметної області й комп'ютерними (експертними) системами. Їм назва інженери знань (в оригіналі - knowledge engineers), а процес розробки ЕС і інших інтелектуальних програм, заснованих на виключно поданні та обробці знань - інженерією знань (knowledge engineering). У розвинутих зарубіжних країнах спеціальність “інженер знань” введена у багатьох вузах, з нашого країні основи інженерії знань вивчаються поки рамках спеціалізацій по системному програмування. Функції експерта та інженера знань рідко поєднуються ніби одна особа. Частіше функції інженера знань виконує розробник ЕС. Як показав досвід багатьох розробок, для початкового придбання знань, у яких беруть участь експерти, інженери знань і розробники ЕС, потрібно активну роботу всіх трьох категорій фахівців. Вона може тривати і від кількох тижнів за кілька місяців. На етапі придбання знань виникатимуть труднощі й психологічного порядку: експерт може перешкоджати передачі своїх знань ЕС, вважаючи, що це знизить його престиж як фахівця і створить передумови для заміна його “машиною”. Але ці побоювання позбавлені підстав: ЕС “впевнено” працює лише типових ситуаціях, і навіть зручна у разі, коли людина перебуває у стані стресу, у найбільш складних ситуаціях, потребують нестандартних розмірковувань та оцінок, експерт- людина незаменим. Третя серйозна труднощі- на вельми великий трудомісткості створення ЕС : потрібно розробити засоби управління базою знань, логічного висновку, діалогового взаємодії з користувачем тощо. Обсяг пограмування така велика, а програми настільки складні, і нетрадиційні, що є сенс, як заведено розробки великих програм, першому етапі створити демонстраційний прототип системи - попередній варіант, у якому спрощеному вигляді реалізовані лише її основні плановані можливості і яка для замовника підтвердженям те, що розробка ЕС на вирішення даного завдання принципово можлива, а розробників- підвалинами наступного поліпшення та розвитку системи. Однією з причин їхнього невдач у створенні ЕС стала недооцінка авторами ЕС обсягів продажів і ролі неявних знань. Системи, бази знань яких створювалися на основі довідників, у разі так довідниками і залишився. А більшість таких систем виявлялися навіть гірше довідників, оскільки сковували дослідницьку думку користувача. Другим “вузьким місцем” ЕС виявилася модель, де виникли перші екземпляри, і тільки модель знань, приймаюча вид порогової спрямованої ієрархічної мережі з можливістю вибору кінцевому з логічних вузлів (де кожна окрема ситуація справляє враження дерево з листям), може бути базою для побудови ЕС. Коли стало очевидним повна непридатність цих систем і для них спеціалізованного апаратного устаткування, багато оглядачі дійшли висновку, що нинішня технологія створення ЕС була тупиковим напрямом у розвитку інформаційних технологій. За останнє десятиліття ЕС відродилися як систем з базою знань, які тісно перепліталися з існуючими діловими системами. Їх використав охороні здоров'я, страхуванні, банківській справі та інших галузях, щоб за допомогою правив і объектов накопичувати опит,повисить якість прийнятих рішень. Бази знань встроені сьогодні у найбільш сучасних великих системи. Вони в самої серцевині програм- агентів, здійснюють пошук у мережі Internet, і допомагають колективам користувачів справитися з потоками інформації. Розглянемо чинники, стимулючі розвиток систем з базами знань: - компанії, домоглися значної економії коштів завдяки технології баз знань, розвивають і вибудовують їх у спеціальні бізнес- процеси, які б просто неможливі без комп'ютерної експертизи; - розроблено нові технологіії створення баз знань, є необхідною засобом, що може змінити бізнес- поцесс; - сучасні системи реалізовані не на спеціалізованому, але в стандартному обладннаню. Об'єднання всіх видів програмних продуктів та його окремих компонентів на єдину ЕС визнано економічно вигідним, оскільки застосування ЕС дозволяє істотно зменшити витрати підготовка кваліфікованого персоналу, подальшу перевірку працездатності й надійності розроблюваних і дослідницьких систем, і навіть зменшити час проектування. Обєктна технологія, з урахуванням якої можна створювати та розвиватися сучасні ЕС,- значний крок уперед проти CASE- засобами, т.к. вона справляє враження наше сприйняття навколишньої дійсності, про моделюванні змінюється, той самий відбувається з об'єктами, тому супровід запрограмованих об'єктів може виконуватися аналогічно пристосуванню наших умоглядних образів зміну оточуючих умов. Ця технологія чудово підходить аналітикам і програмістам. т.к. дуже нагадує стратегію вирішення питань і відповідає розумовим процесам людей, вважаються експертами у своїй области. Щоб стати експертом, фахівцю потрібен інструментарій, що імітував мислення експерта. Розробка парадигми перетворюється з завдання, чужої мисленню людини, в знайоме, звичне і легко яке виконує завдання. Як працюють експерти? Дотримуючись принципам, закладених у обєктно- орієнтовані технології, вони розуміють проблеми на об'єкти чи класи об'єктів. В міру накопичення знань у певній галузі вони роблять узагальнення, орієнтуючись виділені об'єкти чи класи об'єктів. Деякі узагальнення мають ієрархічну структуру, де властивості вищих об'єктів успадковуються об'єкта- ми нижчого рівня. Сутність може відповідати кільком класам об'єктів і взаємодіяти з різними об'єктами чи класами. Принаймні того як знання експерта заглиблюються, з їхньої основі є формування нового асоціації, а окремі рівні ієрархії пропадають чи розширяются. Методика обєктно- орієнтованого програмування полягає в моделі, нагадує образи, що у мозку аналітика, яка представляє предмети і процеси як об'єктів і перетинів поміж ними. Спостерігаючи подія, експерт легко виділяє знайомі образи. Аби вирішити проблем він має конкретні правила, розглядаючи у своїй досліджувану проблему під певним ракурсом. Під час розробки систем автоматизованого проектування (САПР) вже не можна без ЕС; їх використання визнано економічно вигідним. Із середини 80-х найпопулярніші системи з базами знань створювали з орієнтацією на стандартне устаткування. У цьому вся ключі до розумінню причин успіху сучасної технології баз знань. Досвід свідчить, що системи з базами знань необхідно вбудовувати в важливі бизнесс- процеси та організовувати роботу персоналу те щоб міг максимально використовувати їх переваги досягнення найкращих результатів.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-10, 11:14 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 18-09, 22:37
Сообщения: 177
+


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB