Інформаційні системи в менеджменті

навчальний
Текущее время: 23-01, 05:15

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 05-10, 12:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 03-10, 16:29
Сообщения: 5
Откуда: Жидачів
Інформаційні системи забезпечують підготовку, уведення, збереження, обробку, контроль і передачу даних. Вони відрізняються ієрархічною структурою. Ступінь їхньої автоматизації звичайно відносно висока. Інформаційні системи бувають реалізована як мережа взаємозалежних обчислювальних машин різної величини й абонентських пунктів (терміналів). Їхньої підсистеми виконують функції на різних рівнях керування, як правило, використовуючи загальний банк даних. Інформацію усе більш високого рівня одержують стиском даних з детальної бази більш низьких рівнів. Детальні дані передаються на більш високий рівень только у випадку значних відхилень від необхідного чи очікуваного стану.

Інтеграція інформаційних процесів означає,що будь-яка інформація підготовляється і записується в базу даних тільки один раз, причому вона може використовуватися для різних цілей. Інформаційні процеси взаємопов'язані і взаємодіють за посередництвом єдиної бази даних.

Впровадження інформаційних систем дозволяє менеджеру отримувати оперативний доступ до довільної нагромадженої інформації з тим, щоб в подальшому ефективно її використовувати для вирішення поставлених задач (в сферах аналізу маркетингу, фінансів, тощо),сприяє налагодженню відносин з іншими менеджерами,обмінюватися інформацією та досвідом заради досягнення поставлених цілей.

Інтеграція інформаційних систем (з 80-их років). Цьому етапу притаманні наступні риси:
-пройдені технічні труднощі в галузі комп’ютерних технологій (зроблено великі прориви в розробці процесорів, оперативної пам’яті, розроблено нові надзвичайно ємні носії інформації) та комунікаційних засобів (розроблено коаксіальні та швидкісні волоконно-оптичні лінії та засоби супутникового зв’язку);
-впроваджуються потужні комп’ютерні мережі, які об’єднуються з інформаційними системами комунікацій: телефоном, телетайпом, радіо, телебаченням і т.д.
-з появою персонального комп’ютера акцент автоматизації переноситься на створення децентралізованих систем, в яких всі персональні комп’ютери, ЕОМ великої потужності, різнорідне технічне забезпечення та обладнання об’єднуються в локальну мережу
-реалізується вимога максимального наближення користувача до інформації, яка вимагає створення в користувача враження, що потрібна інформація знаходиться на його комп’ютері, хоча реально вона може знаходитись в окремих вузлах локальної обчислювальної мережі;
-висувається концепція “управління інформаційними ресурсами“, в якій інформація розглядається, як ще один важливий ресурс такого ж порядку, як фінанси, матеріали, обладнання і персонал;
-формується новий еталон працівників, які вже природно ставляться до застосування нових інформаційних технологій;
-проводяться спроби на єдиній технічній, організаційній, методологічній основі провести інтеграцію автоматизованих інформаційних систем;
-зростає статус інформаційних служб, які на цей час стають службами управління інформаційними ресурсами організації на чолі з віце-президентом по інформації.

На мою думку,перехід до інтегрованих автоматизованих інформаційних систем дозволив менеджерам діяти ,як одне єдине ціле,допомагати одне одному,набиратися досвіду та висувати свої ідеї щодо вирішення тієї чи іншої проблеми.
Автоматизація інформаційних систем прийняв на себе важливу місію нововведень у менеджерську діяльність.До таких нововведень можна віднести: діяльність підприємств, спрямована на досягнення цілей, співпраця між ними, допомога та підтримка у бізнесі; зведення інформації у одне єдине ціле та дозвіл спільного користування.Це сприяє вдосконаленню роботи будь- якого менеджера та пришвидшує виконання поставлених перед ним завдань.
Інформація виступає як головний рушій для успішного функціонування підприємства.Тому її потрібно завжди оновлювати,поповнювати та збагачувати новими ідеями.А це безпосередньо відбувається завдяки її автоматизації,що полегшує роботу.

До основних напрямків автоматизації інформаційно-управлінської діяльності в організаційних структурах відносять:
1)автоматизацію обробки документів шляхом впровадження систем для обробки тексту, автоматизацію обміну інформацією через різноманітні види комунікацій (які включають АТС підприємства, відеотермінальні системи, локальну комп’ютерну мережу, телекопіювальні апарати, відеоінформаційні системи);

2)автоматизацію діяльності менеджерів на базі комп’ютерних систем комплексних інформаційних систем, які надають допомогу в прийнятті рішень, та електронних секретарів, що дозволяє підвищити рівень організації праці менеджерів на якісно вищий щабель.

Таким чином, у вісімдесяті роки відбувся перехід від окремих управлінських інформаційних систем до створення єдиної внутрішньої системи збору, обробки, збереження і представлення інформації. Пройшла переорієнтація всієї діяльності в сфері обробки інформації на забезпечення її кінцевої мети: задоволення потреб в інформації керівництва на всіх рівнях управління. В зв’язку з цим головна увага почала приділятися точному формулюванню питань, що виникають в сфері оперативного управління, і отриманні інформації в найкоротші терміни для прийняття необхідних рішень. В залежності від характеру і змісту потрібної інформації визначаються відповідні технічні засоби і методи обробки інформації.

Кличко Світлана

25. Перехід від традиційних до інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі.
При переході з існуючої системи менеджеру доводиться вирішувати водночас дві задачі: супроводження існуючих, успадкованих від минулого систем і розробка нових. Перед менеджерами виникає така низка питань:
. які традиційні системи зберегти, а які перенести на нові платформи;
. чи можуть співробітники одночасно підтримувати стару систему і розробляти нову;
. якщо не можуть, то на якому з цих двох напрямків зупинити свій вибір;
. з чого почати перенесення програм із наявної системи на нову.
Щоб звільнитись від старих інформаційних систем необхідно прове-
сти системний аналіз бізнес-процесів організації і виявити ті з них, які по-
требують реорганізації.
Для переходу з існуючих систем необхідно, перш за все, стабілізува-
ти їх роботу, щоб співробітники змогли зосередити зусилля на створенні
нових систем. З іншого боку, поспішне оновлення існуючих систем може
викликати додаткові проблеми: нові системи, наприклад, можуть вияви-
тись не досить узгодженими з основними процесами діяльності організації.

Процес переходу з традиційних систем включає шість етапів:
1. Стабілізація існуючих систем.
Необхідно зосередитись на забезпеченні надійності. Якщо наявна система відмовить, може зупинитись діяльність всього підприємства.
2. Аналіз основних ділових процесів та їх зв’язків з існуючими системами.
Слід з’ясувати, чи відстають існуючі системи від проблем діяльності
організації, чи відповідають їм. Немає сенсу переводити старі системи
на нові платформи, якщо вони не можуть забезпечити успіх діяльності.
3. Планування найближчих і віддалених змін.
Розробивши докладний план дій, необхідно розставити пріоритети: які
зміни слід виконати у найближчий час, а з якими можна почекати.
4. Створення інфраструктури, яка буде підтримувати нові системи.
5. Реалізація найближчих змін.
Слід ввести в дію деякі нові системи хоча б у вигляді дослідних зраз-
ків або макетів. Користувачі інформаційних систем повинні впевни-
тись, що перехід приносить вагомі результати.
6. Реалізація віддалених змін, необхідних для реконструкції або заміни
традиційних систем.

Для стабілізації роботи наявної системи (на період створення нової) можна скористатись такими напрямами переходу, які мають свої слабкі і сильні сторони:
1. Звернутись до сторонньої допомоги для експлуатації існуючих систем, а реалізацію нових виконувати самостійно. Вкладаючи кошти у перепідготовку своїх співробітників, компанія надає їм можливість професійного росту й одержує доступ до новітніх технологій. Сторонній компанії довіряється управління існуючими системами, на яких тримається вся щоденна діяльність компанії. Співробітники можуть не досить швидко пристосуватись до нових методів і технологій.
2. Довірити стороннім спеціалістам розробку нової системи, а своїм співробітникам - експлуатацію наявної. За участю допомозі висококваліфікованих спеціалістів, знайомих з новітніми технологіями, процес створення системи буде здійснюватись швидше. Співробітники компанії займаються звичною для них роботою (тобто експлуатацією наявних систем). Співробітники інформаційної системи можуть виявитись безпорадними перед задачею експлуатації нових систем. Співробітники можуть себе відчути обійденими і розчарованими через те, що їм не доручили розробку нової системи. Можливі звільнення.
3. Виділити групу розробників із власних спеціалістів. Використання власних співробітників дозволяє створити у групі хорошу робочу атмосферу і сконцентрувати її зусилля на підвищення професійної підготовки. Обмежена чисельність групи дозволяє забезпечити розробників всіма необхідними інструментальними засобами і можливістю для перепідготовки. Не досить близьке знайомство з новими технологіями може ускладнити роботу користувачів із створеною інформаційною системою. Менеджери інформаційних систем зазвичай потребують допомоги сторонніх спеціалістів при проектуванні стратегічно важливих систем


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-10, 10:43 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 18-09, 22:37
Сообщения: 177
+


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB