Інформаційні системи в менеджменті

навчальний
Текущее время: 21-01, 03:24

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Звіт з лаб роб №2 МЕ-410-хх
СообщениеДобавлено: 22-09, 15:23 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 18-09, 22:37
Сообщения: 177
В цій гілці розміщують звіти з лабораторної роботи №2
студенти МЕ-410-хх


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28-09, 20:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23-09, 22:26
Сообщения: 6
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет «Львівська політехніка»
ІЕПТ ім. В. Чорновола


Кафедра екологічної політика та менеджменту природокористування


Звіт
з лабораторної роботи № 2
з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»
на тему «Дослідження лінії тренду підприємства за 3 роки. Порівняльний аналіз доходів і витрат підприємства. Дослідження динаміки змін ряду фінан¬сових показників діяльності підприємства у досліджуваному періоді з побу¬довою діаграм засобами MS EXCEL»
Виконала: студентка
групи МЕ – 410
Литвинюк І. В.
Перевірив:
доц. Досяк О. І.Львів – 2012

Лабораторна робота № 2
Мета роботи: в результаті виконання лабораторної роботи студент повинен вміти:
- виконати аналіз доходів і витрат підприємства;
- досліджувати динаміку таких фінансових показників діяльності підпри¬ємства як чистий доход від реалізації продукції, витрати на збут, витра¬ти на оплату праці, витрати на амортизацію;
- побудувати відповідні лінійні діаграми з відображенням лінії тренду.
Хід роботи:
1. Будуємо зведену форму звіту за 3 роки (2006 – 2008 рр.)
Стаття
Код рядка 2006 2007 2008
1 2 3 4 5
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 18606,6 13694,1 15342
Податок на додану вартість 015 ( 3085,7) ( 1678,4 ) ( 2205 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 15520,9 12015,7 13137
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 12098 ) ( 11462,4 ) ( 9615 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 3422,9 553,3 3522
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 6946,1 7578 7157
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0 0
Адміністративні витрати 070 (1628,5) ( 1879 ) ( 2677 )
Витрати на збут 080 (636,3) ( 413,5 ) ( 567 )
Інші операційні витрати 090 (6253,5) ( 7288,7 ) ( 6247 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 (0) ( ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 1850,7 0 1188
- збиток 105 (0) ( 1449,8 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0 2
Інші доходи 130 0 0 0
Фінансові витрати 140 (62,3) ( 40,2 ) ( 1 )
Втрати від участі в капіталі 150 (0) ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 (10,7) ( 9,2 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 1777,7 0 0
- збиток 175 (0) ( 1499,2 ) ( 1189 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( ) ( ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (476,4) ( 165,7 ) ( 361 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 1301,3 0 828
- збиток 195 (0) 1664,9 0
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0 0
- витрати 205 (0) ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 (0) ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0 0
- збиток 225 (1664,9) ( 1664,9 ) ( 828 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка 2006 2007 2008
1 2 3 4 5
Матеріальні затрати 230 8787,8 8723,7 7886
Витрати на оплату праці 240 3575,1 3536,7 3754
Відрахування на соціальні заходи 250 1432 15,72,2 1479
Амортизація 260 632,4 709,8 769
Інші операційни витрати 270 3735 840,1 742
Разом 280 18162,5 15381,5 14630

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка 2006 2007 2008
1 2 3 4 5
Середньорічна кількість простих акцій 300 8163397 8163397 8163397
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 8163397 8163397 8163397
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0,159 - 0,20396 0,101143
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0,159 - 0,20396 0,10143
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 0

2. Досліждуємо виручку від реалізації продукції та операційні витрати підприємства з 3 досліджувані роки:
Статті 2006 2007 2008
Доход від реалізації 18606,6 13964,1 15342
Операційні витрати 18162,5 15381,5 14630


3. Досліджуємо динаміку змін чистого доходу від реалізації продукції, витрат на збут, витрат на оплату праці та витрат на амортизацію:
Стаття Код рядка 2006 2007 2008
1 2 3 4 5
Дохід (виручка) від реалізації продуктів 10 18606,6 13694,1 15342
Чистий дохід 35 15520,9 12015,7 13137
Витрати на збут 80 636,3 413,5 567
Витрати на оплату праці 240 3575,1 3535,7 3754
Амортизація 260 632,4 709,8 769
Операційні витрати 280 18162,5 15381,5 14630


Изображение

Висновок: В ході виконання лабораторної роботи, був виконаний порівняльний аналіз доходів і витрат підприємства. Виходячи з дослідження ліній тренду, динаміка змін за 3 роки таких фінансових показників, як чистий дохід від реалізації продукції , витрати на збут та виручка від реалізації продукції зменшились в порівнянні з 2006 роком, а витрати на оплату праці та витрати на амортизацію зросли.

Проведіть дослідження за 2009-2011 роки!
адмін


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30-09, 14:47 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 23-09, 22:26
Сообщения: 6
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет «Львівська політехніка»
ІЕПТ ім. В. Чорновола
Кафедра екологічної політика та менеджменту природокористування

Звіт
з лабораторної роботи № 2
з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»
на тему «Дослідження лінії тренду підприємства за 3 роки. Порівняльний аналіз доходів і витрат підприємства. Дослідження динаміки змін ряду фінан¬сових показників діяльності підприємства у досліджуваному періоді з побу¬довою діаграм засобами MS EXCEL»
Виконала: студентка
групи МЕ – 410
Литвинюк І. В.
Перевірив:
доц. Досяк О. І.Львів – 2012

Лабораторна робота № 2
Мета роботи: в результаті виконання лабораторної роботи студент повинен вміти:
- виконати аналіз доходів і витрат підприємства;
- досліджувати динаміку таких фінансових показників діяльності підпри¬ємства як чистий доход від реалізації продукції, витрати на збут, витра¬ти на оплату праці, витрати на амортизацію;
- побудувати відповідні лінійні діаграми з відображенням лінії тренду.
Хід роботи:
1. Із запропонованого переліку, на сайті www.smida.gov.ua було вибрано ПАТ «Завод обважнювачів»
Скорочена назва: ПАТ "Завод обважнювачів"
Форма власності: публічне акціонерне товариство
ЄДРПОУ: 00136751
Юридична адреса: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Леніна, 99
Зареєстрований: Виконавчий комітет Костянтинівської міської ради народних депутатів, 26.12.1995
КОАТУУ: 1412600000 (КОСТЯНТИНІВКА р-н)
Діяльність: 24.14.0 Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції
26.51.0 Виробництво цементу
51.90.0 Інші види оптової торгівлі
Керівник: Кічук Григорій Іванович, Голова правління , тел.: 0627242945
Контактна особа: Трет'якова Галина Дем'янівна, тел.: 0627243596
Електронна поштова адреса: zobvazhnuvachiv@emitent.net.ua

2. Будуємо зведену форму звіту за 3 роки (2009 – 2011 рр.)
Стаття
Код рядка 2009 2010 2011
1 2 3 4 3
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13156 12539 22314
Податок на додану вартість 015 1895 1729 3353
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 1 ) ( 68 ) ( 1 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 11260 10742 18960
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 7810 ) ( 7146 ) ( 14483 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 3450 3596 4477
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 1973 2077 808
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 2245 ) ( 3482 ) ( 3761 )
Витрати на збут 080 ( 431 ) ( 909 ) ( 1501 )
Інші операційні витрати 090 ( 3368 ) ( 2498 ) ( 1303 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0 0
- збиток 105 ( 621 ) ( 1216 ) ( 1280 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 3 1
Інші доходи 130 31 2 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) ( 14 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 2 ) ( 528 ) ( 430 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0 0
- збиток 175 ( 592 ) ( 1739 ) ( 1723 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 25 ) ( 15 ) ( 110 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0 0
- збиток 195 ( 617 ) ( 1754 ) ( 1833 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0 0
- збиток 225 ( 617 ) ( 1754 ) ( 1833 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка 2009 2010 2011
1 2 3 4 3
Матеріальні затрати 230 5518 3431 6085
Витрати на оплату праці 240 2182 2361 3955
Відрахування на соціальні заходи 250 1171 1243 1495
Амортизація 260 714 689 867
Інші операційни витрати 270 2225 4347 7702
Разом 280 11810 12071 20104

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка 2009 2010 2011
1 2 3 4 3
Середньорічна кількість простих акцій 300 8163397 8163397.00000000 8163397.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 8163397 8163397.00000000 8163397.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.07558 -0.21486000 -0.22454000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.07558 -0.21486000 -0.22454000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0.00000000 0.00000000


3. Досліждуємо виручку від реалізації продукції та операційні витрати підприємства з 3 досліджувані роки:
Статті 2009 2010 2011
Доход від реалізації продукції 13156 12539 22314
Операційні витрати 11810 12071 20104


4. Досліджуємо динаміку змін чистого доходу від реалізації продукції, витрат на збут, витрат на оплату праці та витрат на амортизацію:
Стаття Код рядка 2009 2010 2011
1 2 3 4 5
Дохід (виручка) від реалізації продуктів 10 13156 12539 22314
Чистий дохід 35 11260 10742 18960
Витрати на збут 80 431 909 1501
Витрати на оплату праці 240 2182 2361 3955
Амортизація 260 714 689 867
Операційні витрати 280 11810 12071 20104

Изображение

Висновок: В ході виконання лабораторної роботи, був виконаний порівняльний аналіз доходів і витрат підприємства за 2009-2011 роки. Виходячи з дослідження ліній тренду, динаміка змін за 3 роки таких фінансових показників, як чистий дохід від реалізації продукції , витрати на збут, виручка від реалізації продукції, витрати на оплату праці та витрати на амортизацію зросли у 2011 році в порівнянні з 2009-2010 роками.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30-09, 21:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 21-09, 11:38
Сообщения: 6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ННІ ЕКОЛОГІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ТУРИЗМУ ІМ. В. ЧОРНОВОЛА

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯЗвіт
з лабораторної роботи №2
з дисципліни
«Інформаційні системи в менеджменті»
на тему:
«Дослідження лінії тренду підприємства за 3 роки. Порівняльний аналіз доходів і витрат підприємства. Дослідження динаміки змін ряду фінан-сових показників діяльності підприємства у досліджуваному періоді з побу¬довою діаграм засобами MS EXCEL»

Виконала:
ст.гр. МЕ-410
Бісик О.В.
Перевірив:
доц. Досяк О.І.


Львів 2012
Мета роботи: в результаті виконання лабораторної роботи студент повинен вміти:
- виконати аналіз доходів і витрат підприємства;
- досліджувати динаміку таких фінансових показників діяльності підпри¬ємства як чистий доход від реалізації продукції, витрати на збут, витра¬ти на оплату праці, витрати на амортизацію;
- побудувати відповідні лінійні діаграми з відображенням лінії тренду.

Хід роботи:
1. З сайту Державної агенції з цінних паперів і фондового ринку України обрала підприємство для дослідження ВАТ "Галенергобудпром".
Інформація про підприємство:
Скорочена назва: ВАТ "Галенергобудпром"
ЄДРПОУ: 00110191
Юридична адреса: Львівська область, Стрийський район, с.Дуліби, 82434
Зареєстрований: Стрийська районна державна адміністрація Львівської області, 25.02.1997
КОАТУУ: 4625382001 (ДУЛІБИ р-н)
Діяльність: 26.61.1 Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів
28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій
Керівник: Якимович Юрій Іванович, Директор , тел.: 0324536562
Контактна особа: Мош Галина Василівна, тел.: 0324554679


2. Ознайомившись зі «Звітом про фінансові результати» підприємства за 3 роки (2009, 2010, 2011) склала зведену форму звіту за 3 роки.

Изображение
Изображение
Изображение

3. Дослідила на одній діаграмі для порівняння виручку від реалізації про¬дукції та операційні витрати підприємства за 3 досліджувані роки.
Изображение

4. Дослідила динаміку змін фінансових показників діяльності підприємства, а саме: чистий дохід від реалізації продукції, витрати на збут, витрати на оплату праці, витрати на амортизацію.
Изображение Изображение Изображение Изображение

Висновок: у цій лабораторній роботі був проведений аналіз роботи підприємства ВАТ "Галенергобудпром" за допомогою побудови діаграм на яких видно, що:
- дохід від реалізації продукції перевищує суму всіх операційних витрат і він зменшився у 2011 році відносно 2009;
- чистий дохід від реалізації продукції у 2010 році збільшився, а у 2011 помітно зменшився;
- витрати на збут і 2010 році збільшились порівняно з попереднім, але у 2011 різко впали донизу;
- витрати на оплату праці у 2010 році порівняно з 2009 помітно збільшились, але у 2011 пішли на спад;
- амортизаційні витрати протягом трьох аналізованих років помірно збільшувались.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02-10, 16:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 21-09, 11:26
Сообщения: 5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ННІ ЕКОЛОГІЇ, ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ТУРИЗМУ ІМ. В. ЧОРНОВОЛА

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
з дисципліни „Інформаційні системи в менеджменті”
на тему: Дослідження лінії тренду підприємства за 3 роки. Порівняльний аналіз доходів і витрат підприємства. Дослідження динаміки змін ряду фінан-сових показників діяльності підприємства у досліджуваному періоді з побу-довою діаграм засобами MS EXCELВиконала студентка: гр. МЕ-410
Голдак Орися
Перевірив викладач:
Досяк Орест
ЛЬВІВ – 2012
Мета роботи: в результаті виконання лабораторної роботи студент повинен вміти:
- виконати аналіз доходів і витрат підприємства;
- досліджувати динаміку таких фінансових показників діяльності підпри¬ємства як чистий доход від реалізації продукції, витрати на збут, витра¬ти на оплату праці, витрати на амортизацію;
- побудувати відповідні лінійні діаграми з відображенням лінії тренду.
Хід виконання роботи:
1. Для виконання лабораторної роботи з сайту Державної агенції з цінних паперів і фондового ринку України де розміщені відомості про емітентів цінних паперів (www.smida.gov.ua) вибрано - Відкрите акціонерне товариство "Проекто-виробниче підприємство "Енергія".
Скорочена назва: ВАТ "ПВП "Енергія" ЄДРПОУ: 00158907
Юридична адреса: 82100, Львівська обл, м. Дрогобич , вул. Бориславська, 8
Зареєстрований: Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради Львівської області, 12.10.1993
КОАТУУ: 4610600000 (ДРОГОБИЧ р-н)
Діяльність: 29.52.1 Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва 29.52.3 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 73.10.0 Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук
Керівник: Петрик Тарас Григорович,
Голова правління , тел.: 0324438907
Контактна особа: Петрик Тарас Григорович, тел.: 0324438907
Для обраного для дослідження підприємства:

2. Після ознайомлення зі «Звітами про фінансові результати» підприємства за 3 роки (Форма №2), будую зведену форму звіту за три роки 2009, 2010, 2011.
Изображение
Изображение
3. Досліджую на одній діаграмі виручку від реалізації про¬дукції та операційні витрати підприємства за 3 досліджувані роки.
Изображение
4. Досліджую динаміку змін таких фінансових показників діяльності підприємства як чистий доход від реалізації продукції (рядок 035); витрати на збут (рядок 080); витрати на оплату праці (рядок 240); витрати на амортизацію
ИзображениеИзображение
Висновок: в результаті виконання лабораторної роботи було проаналізовано доходи і витрати підприємства, відображено у вигляді діаграм
досліджено динаміку таких фінансових показників діяльності підпри¬ємства як чистий доход від реалізації продукції, витрати на збут, витра¬ти на оплату праці, витрати на амортизацію; побудовано відповідні лінійні діаграми.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB