Інформаційні системи в менеджменті
http://ism.flybb.ru/

68.Аналіз сучасних корпоративних інформаційних систем
http://ism.flybb.ru/topic276.html
Страница 1 из 1

Автор:  Уляна Пасічник [ 25-11, 01:44 ]
Заголовок сообщения:  68.Аналіз сучасних корпоративних інформаційних систем

Корпорати́вна інформаці́йна систе́ма (КІС) — управлінська ідеологія, що поєднує бізнес-стратегію підприємства (з будованою для її реалізації структурою) і передові інформаційні технології. Прийнято вважати, що головну увагу при цьому приділяють відпрацьованій структурі керування, що складає функціональну частину підприємства, а автоматизація виконує другорядну, інструментальну роль.
Корпоративна ІС є інформаційно-керуючою системою, що включає бізнес-архітектуру підприємства, його персонал, ІТ—архітектуру та є діючою частиною кіберкорпорації.
«Корпоративність» у терміні КІС означає відповідність системи вимогам великої фірми, що має складну структуру, велику кількість взаємодіючих компонентів з ієрархічністю підпорядкування цілей їх діяльності загальній меті усієї системи. Інформаційні системи окремих підрозділів фірми (фінансових, економічних, маркетингових та ін.) не можуть претендувати на корпоративні. Тільки повнофункціональна система може дійсно бути охарактеризована як КІС.
Корпоративні інформаційні системи є розвитком систем для робочих груп, орієнтованих на масштаб підприємства, які можуть підтримувати територіально рознесені вузли та мережі та має ієрархічну структуру з декількох рівнів.
КІС, окрім забезпечення доступу до інформаційного фонду робочої групи, забезпечує доступ з будь-якого підрозділу до центральної або розподіленої бази даних підприємства (організації). Для таких систем характерна архітектура «клієнт-сервер» зі спеціалізацією серверів.
Характерні ознаки КІС
 тривалий життєвий цикл;
 міграція успадкованих систем;
 різноманітність використовуваного апаратного забезпечення, життєвий цикл якого менший, ніж життєвий цикл створюваної системи;
 різноманітність використовуваного програмного забезпечення;
 масштабність та складність розв'язуваних задач;
 перетинання множини різних предметних сфер;
 орієнтація на аналітичну обробку даних;
 територіальна розподіленість;
 використання корпоративних SQL-серверів БД (Oracle і Informix-OnLine, Informix-DSA, Sybase, CA-Ingress та ін.) та відповідних інструментальних засобів; окрім власних засобів розроблення часто знаходять застосування незалежні багато платформні інструментальні засоби, доповнені інтерфейсами, драйверами та шлюзами для зв'язку з різними СКБД;
 використання Web-технологій;
 підвищені вимоги до надійності функціонування та збереження даних.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/