Інформаційні системи в менеджменті

навчальний
Текущее время: 19-01, 14:28

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Пора відкривати теми
СообщениеДобавлено: 21-09, 19:45 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 18-09, 22:37
Сообщения: 177
Пора відкривати теми


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06-10, 18:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 29-09, 20:38
Сообщения: 6
Для цілей кадрового менеджменту доцільно використовувати сучасні програмні продукти. Створення комплексної інформаційної системи для управління персоналом – необхідність сьогодення.
Цілі інформаційної системи управління персоналом
Існує декілька об’єктивних причин впровадження інформаційної системи управління персоналом в організації, а саме:
-багато видів діяльності з управління персоналом можуть виконуватись більш ефективно, з меншим об’ємом необхідної для обробки документації;
-маючи систему постійно діючого ведення даних, необхідно зберігати набагато меншу кількість бланків і робити менше записів вручну;
-пошук інформації, потрібної керівництву для прийняття рішень, може подаватись швидше і простіше. Наприклад, замість того, щоб проводити вручну аналіз текучості кадрів по відділам, стажу роботи в компанії та освітнього рівня, спеціалісти можуть складати подібні звіти швидше за допомогою інформаційної системи, використовуючи її можливості сортування й аналізу інформації;
-оскільки ефективне управління людськими ресурсами набуває все більше стратегічного значення в багатьох організаціях, інформаційна система дасть ефективність і при стратегічному плануванні, і прогнозуванні майбутньої потреби в людських ресурсах.
Сфери застосування
Важливим засобом професійного розвитку персоналу є професійне навчання процес безпосереднього засвоєння нових професійних навичок або знань працівником організації.
Професійне навчання охоплює нових працівників організації з метою прискорення їх адаптації, а також працівників, у яких повинні з'явитися нові обов'язки, і в цьому випадку мова йде про підвищення кваліфікації. Потреба в навчанні, як правило, з'ясовується у наступних випадках:
1. В процесі відбору кандидатів на вакансії.
2. Під час вступу на нову посаду.
3. В процесі атестації працівників організації.
Основними напрямками професійного навчання вважають:
1. Первинне навчання у відповідності з цілями організації, задачею підрозділу та специфікою роботи працівника.
2. Навчання для ліквідації розбіжності між вимогами посади і особистими якостями працівника.
3. Навчання з метою підвищення кваліфікації працівника.
4. Навчання для роботи за новими напрямками розвитку організації.
5. Навчання для засвоєння нових прийомів і методів виконання трудових операцій.
Стратегічні, тактичні та оперативні комплексно поставлені задачі управління діяльністю організації в рамках ІСМ розв’язуються паралельно на різних рівнях та в різних функціональних сферах. На рис. 1.1 наведено одну із концептуальних моделей ІСМ з урахуванням рівнів управління та функціональною спрямованістю персоналу.
http://s002.radikal.ru/i197/1110/a1/8cc45f46d0a3.png

Рис. 1.1. Концептуальна модель ІСМ з урахуванням рівнів управління
Основу піраміди становлять ІС, за допомогою яких співробітники виконують оперативне опрацювання даних, а менеджери нижчої ланки виконують оперативне управління. Вершина піраміди на рівні стратегічного управління змінює свою роль і стає стратегічною, підтримує діяльність менеджерів вищої ланки з прийняття рішень в умовах недостатньої структурованості поставлених завдань. Як видно, чим вище рівень управління, тим меншим є обсяг робіт, виконуваних фахівцями і менеджерами за допомогою ІСМ. Однак при цьому зростають складність і інтелектуальні можливості ІСМ, її роль у прийнятті менеджером рішень. Будь-який рівень управління потребує інформації із всіх функціональних систем, але у різному обсязі і з різним ступенем узагальнення, що показано у таблиці1.1.
http://i032.radikal.ru/1110/71/db7ab557ff3f.jpg
Таблиця 1.1
На практиці ІСМ створюються у процесі формування інтегрованих автоматизованих систем управління великими економічними об’єктами. Такі комплекси охоплюють всі рівні управління об’єкту від загального керівництва до управління виробничими процесами. При цьому всі рівні управління тісно взаємопов’язані. Зворотній зв’язок, що починається з нижніх рівнів, сприяє прийняттю рішень на вищих рівнях управління. Зверху донизу здійснюється об’єднання ресурсів, необхідних для виконання робіт, синхронізація комплексних програм, спрямованих на розвиток системи. У склад таких систем можуть входити декілька інформаційних центрів - сотні мережних комп’ютерів, тисячі ПК, десятки тисяч пакетів програмних комплексів, як вищих форм використання інформаційного ресурсу в менеджменті.
Існує безліч сфер використання для інформаційної системи управління людськими ресурсами. Опитування, яке проводилось серед практикуючих спеціалістів по персоналу, показало, що найбільш загальними сферами користування є:
-нарахування заробітної плати (78 %);
-надання пільг (70 %);
-ведення обліку дотримання вимог законодавства (69 %).
Основною сферою використання інформаційної системи є автоматизація процесу нарахування заробітної плати і надання пільг. Замість того, щоб розрахувати і нарахувати заробітну плату вручну, система дозволяє вводити дані за відроблений службовцями час в загальну систему. Потім відповідні підрахунки та інші індивідуальні регулювання відображаються в остаточних розрахунках оплати праці кожного працівника організації.
У результаті розвитку і втілення інформаційних систем в багатьох організаціях ряд функцій, пов’язаних з нарахуванням заробітної плати, переноситься із бухгалтерських відділів у відділи персоналу. Крім основних видів діяльності, з втіленням інформаційних систем можуть змінюватися багато інших видів діяльності з управління персоналом .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06-10, 21:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 29-09, 20:38
Сообщения: 6
ІС стали природним інструментарієм людини. Практично немає сфери діяльності людини, де б вони не застосовувалися. В їх розробленні беруть участь спеціалісти багатьох галузей, зокрема спеціалісти в галузях обчислювальної техніки, цілого ряду продуктів програмного забезпечення від операційних систем до вузько спеціалізованих пакетів, спеціалісти прикладної сфери та очевидно й менеджери. У кожного свої терміни, свої завдання, свої погляди на робото здатність ІС. Це породило ряд різноманітних підходів до визначення поняття «інформаційна система». Розглянемо основні концептуальні підходи в цьому питанні.
З технічної точки зору, ІС може бути визначена як набір взаємозалежних компонентів, що збирають, обробляють, зберігають і розподіляють інформацію, щоб підтримувати процес прийняття управлінського рішень і управління організацією в цілому. Для розробників сфери програмного і технічного забезпечення ІС – це сукупність різноманітних взаємопов’язаних або взаємозалежних усебічних відомостей про стан об’єкта управління та процеси, що відбуваються на ньому і які виражені в показниках і інших інформаційних сукупностях, зібраних та оброблених за допомогою технічних (інформаційних і обчислювальних) засобів за визначеною методикою та заданих алгоритмах, і які відповідають вимогам керівної системи при її впливі на керовану.
ІС допомагають менеджерам різних рівнів вирішувати такі завдання:
• переборювати прірву між економікою і математикою;
• пропонувати ефективні методи вирішення економічних завдань;
• сприяти узгодженню економічних зв’язків;
• входити в єдиний інформаційний простір.
До основних завдань ІС відносять:
• виявлення джерел інформації;
• затрати, реєстрація, оброблення та видача інформації про стан виробництва й управління;
• розподіл інформації між керівниками, підрозділами відповідно до їх участі в управлінні.
Основою створення таких систем є децентралізація структури ІС та організовування розподіленої обробки інформації.
В процесі управління будь-якою організацією необхідно враховувати всю складність внутрішніх взаємозв'язків, а також багатогранність взаємодії із зовнішнім середовищем.
При системному підході до розгляду організації потрібно виходити з того, що:
• будь-яка організація незалежно від розмірів і характеру діяльності є складною системою;
• організація є підсистемою економічної системи більш високого рівня;
• організація є відкритою системою, що знаходиться в безперервній взаємодії з іншими системами.
Інтеграція інформаційних систем характеризується такими рисами:
-пройдені технічні труднощі в галузі комп’ютерних технологій та комунікаційних засобів ;
-впроваджуються потужні комп’ютерні мережі, які об’єднуються з інформаційними системами комунікацій: телефоном, телетайпом, радіо, телебаченням:
-з появою персонального комп’ютера акцент автоматизації переноситься на створення децентралізованих систем, в яких всі персональні комп’ютери, ЕОМ великої потужності, різнорідне технічне забезпечення та обладнання об’єднуються в локальну мережу
-реалізується вимога максимального наближення користувача до інформації, яка вимагає створення в користувача враження, що потрібна інформація знаходиться на його комп’ютері, хоча реально вона може знаходитись в окремих вузлах локальної обчислювальної мережі;
-висувається концепція “управління інформаційними ресурсами“, в якій інформація розглядається, як ще один важливий ресурс такого ж порядку, як фінанси, матеріали, обладнання і персонал;
-формується новий еталон працівників, які вже природно ставляться до застосування нових інформаційних технологій;
-проводяться спроби на єдиній технічній, організаційній, методологічній основі провести інтеграцію автоматизованих інформаційних систем;
-зростає статус інформаційних служб, які на цей час стають службами управління інформаційними ресурсами організації на чолі з віце-президентом по інформації.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB