Інформаційні системи в менеджменті

навчальний
Текущее время: 15-11, 03:48

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 52.Тенденції змін управління ІС
СообщениеДобавлено: 07-10, 01:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 05-10, 23:30
Сообщения: 4
Перехід до ринкової економіки, що супроводжується децентралізацією управління, суттєво змінює ставлення корпорацій та підприємств до науково-технічного розвитку. Висока якість продукції, що випускається, зменшення затрат і збільшення гнучкості реагування на поведінку споживачів – необхідні умови успіху в умовах конкуренції на ринку, тому інформаційні технології стають одним з головних факторів успіху, і одночасно управління їх розвитком повинно стати цілеспрямованим та гнучким, здатним перебороти масу протиріч і чутливо сприймати нове.
Основа для впровадження інформаційних технологій на підприємствах існує, але цим процесом потрібно управляти. Для цього в кожній організації необхідно проводити управління інформаційними технологіями, яке повинне мати високий рівень гнучкості. Воно може бути централізованим, а також здійснюватися всередині стратегічних підрозділів і навіть невеликих відділів. У великих організаціях найбільша ефективність застосування інформаційних технологій досягається в тому випадку, коли вони охоплюють і об’єднують всі рівні управління організацією. Управління інформаційними технологіями повинно проводитися таким чином, щоб їх інтеграція з існуючими функціями була максимально простою і щоб вони органічно узгоджувалися з іншими управлінськими процесами. Стратегічне управління інформаційними технологіями є значною проблемою для всякої організації. Управління інформаційними технологіями повинно включати наступні завдання:
*Навчання менеджерів та кінцевих користувачів.
*Надання користувачам відомостей про зміну основних стратегічних позицій в сфері бізнесу в результаті впровадження інформаційних технологій, а також рівня залежності від цього кожного користувача.
*Стимулювання процесу впровадження інформаційних технологій. *Інформування вищого керівництва організації про перспективи впровадження нових інформаційних технологій.
*Сприяння в придбанні інформаційних технологій шляхом забезпечення кожному окремому користувачу можливості визначати порядок придбання засобів інформаційних технологій і залучення людських ресурсів, а також оперативна оцінка відповідних капіталовкладень.
*Представлення рекомендацій керівництву по колективному використанню ресурсів інформаційних технологій при вирішенні споживачами типових задач, що дозволить скоротити час розробок нових виробів (послуг) і зменшити затрати виробництва.
*Керівництво процесами планування, реалізації, що здійснюється в інтересах кінцевих користувачів. Демонстрація переваг інформаційних технологій в плані диференціації продукції, підвищенні продуктивності, впровадження широко використовуваних методологій.
*Об’єднання зусиль по реалізації та інтеграції системних архітектур багаточисленних груп кінцевих користувачів. Розробка структури, яка забезпечила б взаємодію технологічно сумісних модулів і допускала б модернізацію чи впровадження нових модулів, не вимагаючи дорогого перетворення системи.


Основними вимогами ефективного управління інформаційними технологіями є:
• Орієнтація на найповніше та своєчасне задоволення потреб управління в цілому повинне забезпечити відслідковування змін потреб, а управління розвитком інформаційних технологій мусить тісно пов’язуватися з маркетингом.
• Інформаційні технології повинні забезпечувати конкурентоспроможність підприємства по показниках якості продукції, затратах і ефективності за рахунок вибору найбільш раціонального проекту з множини альтернатних по ряду критеріїв.
• Досягнення балансу між стабільністю (управління традиційною технологією) і зусиллями по впровадженню нової технології. Зберігаючи традиційну технологію, необхідно частину ресурсів одночасно спрямовувати на впровадження нової технології, диверсифікуючи тим самим набір технічних засобів. Ці заходи дозволяють розширити перетин множини технологій і множини продукції, що в свою чергу зменшать труднощі, викликані невизначеністю зовнішнього середовища.
• Управління повинно бути ефективним у широкому спектрі радикальності нововведень і гнучко пристосовуватися, як до еволюційних повільно і постійно здійснюваних нововведень, так і до радикальних, періодично здійснюваних нововведень. При цьому потрібно забезпечити неперервне управління еволюційними технологічними нововведеннями з програмним управлінням радикальних нововведень.
• Управління повинно бути рефлексивним, тобто бути готовим для реагування на несподівані перетворюючі нововведення конкурентів, та забезпечувати з одного боку розкриття напрямів та темпів технологічного розвитку конкуруючих організацій, а з іншого прихованість свого розвитку.
• Формування ефективної взаємодії внутрішніх та зовнішніх елементів розвитку системи. Головними факторами такої взаємодії стає система інформації про ринок нововведень з метою відбору оптимальних проектів з числа альтернативних та взаємна зацікавленість.
• Організаціям потрібно глибше і ширше освоїти функцію організації взаємодії з підприємствами-розробниками технологічних систем і розробниками продукції, що підтримувалась і раніше, а також функцію експертизи та відбору проектів, що здійснюється раніше проектними організаціями.

Roksolana

Розвиток ІС означає перехід з одного стану в інший. Він охоплює виробничі. організаційні, кадрові, комунікаційні й інформаційні аспекти ІС. Складні економічні системи, до яких відносяться організації, знаходяться в режимі постійної зміни станів, як окремих його елементів, так і системи в цілому. Це й обумовлює потреби постійного удосконалення ІС. У методологічному плані необхідному виділити два основних підходи до трактування управління розвитком:
• розширений підхід, коли в ІС включаються принципово нові механізми й інструменти управління, стимулюється перетворення організаційної структури управління організації, проходить перерозподіл функціональних обов’язків;
• удосконалення ІС виключно інноваційними механізмами, інструментами реалізації науково-технічної політики і заходами ініціювання спрямовування організації на використання нових чи модернізованих технологій, продуктів і методів регулювання організаційно-економічних процесів.
Тенденції зміни в ІСМ можуть здійснюватися поступово, у вигляді дрібних кроків, або радикально, у виді великих стрибків. У цьому зв'язку, відповідно, говорять про еволюційну і революційну моделі змін. Необхідно відзначити, що в даний час мають місце істотні змістовні розходження в заходах, що визначають форми змін. У практиці і теорії для їхніх трактувань немає єдиних термінологічних стандартів. Так, «реорганізація» або «перетворення» часто є синонімами і, як правило, позначають зміни взагалі, без прив'язки до методології цих змін.
Зміни можуть відбуватися самовільно, але їх може легко ініціювати будь-який керівник, часто і рядовий співробітник, та провести потрібні зміни й одержати запланований результат як було, так і залишилося складною задачею. Адже зміни, що відбуваються, можуть не тільки привести до розвитку компанії, але і погіршити її існуючий стан. Тому так важливо визначити напрямки змін, методи їх проведення та стратегії змін.
Як і в інших сферах управління, універсального алгоритму впровадження змін не існує. Стратегія змін вибудовується під конкретне організацію і тільки в цій якості може бути успішно реалізована. Теорія підкаже умови, логіку, методи впровадження, але зв'язати їх у єдиний комплекс у контексті мінливої ситуації повинен керівник.
Виділяють дві умови, який необхідно створити до початку впровадження змін:
• готовність керівника до мобілізації всіх ресурсів для досягнення мети (кошти, час, зусилля, воля, тобто всі, чим він володіє як особистість, підприємець чи посадова особа);
• готовність персоналу до сприйняття нових ідей.
Для впровадження змін ефективним індикатором буде готовність керівника надати більші ресурси, ніж заплановано. Це обумовлено тим, що варто очікувати помилок співробітників і явного саботажу, випадкового і цілеспрямованого затягування термінів, марних витрат і невірних рішень в усіх напрямках змін.
Якщо готовність керівника цілком залежить від нього самого, з персоналом справи все інакше. Як правило, співробітники мають власні ідеї про шляхи змін. Більшість завжди тримається звичного, навіть якщо найближча перспектива сумнівна, а подальша не простежується зовсім. Якщо цю тенденцію не переломити, зміни будуть блоковані, практично не почавшись, а план піде в доробку через виникнення "непередбачених обставин" - реальних проблем, які можна було б обійти при бажанні. Необхідно виконати чітку "прив'язку до реальності" - дати людям всю інформацію, обрисувати проблеми, твердо позначити, у якому напрямку фірма не буде розвиватися ні при яких обставинах. Вміло задані обмеження дозволять співробітникам самостійно зробити потрібні висновки, що значно полегшить сприйняття альтернатив.
Стратегія, темп і порядок змін вибираються керівником у залежності від ситуації. Мобільні організації, що працюють на динамічному ринку, можуть бути реформовані швидше, бюрократичні структури з «віковими» традиціями міняються роками. Зі специфіки, властивій змінам, можна виділити два фактори:
• зміни потрібно вводити дискретно;
• перша частина змін повинна бути найбільш непопулярною.
Підводячи підсумок, відзначимо, що існує величезна кількість методів управління розвитком ІСМ, причому вибір конкретного методу залежить від індивідуальних характеристик кожної організації, від цілей, що переслідує її керівництво. Процес реалізації стратегії зводиться до вироблення програми конкретних дій по здійсненню адекватної системи стратегічних змін, що можуть привести до розвитку компанії або спричинити за собою негативні тенденції.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-10, 11:48 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: 18-09, 22:37
Сообщения: 177
+


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB